1. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Tieto internetové stránky boli vytvorené a sú prevádzkované spoločnosťou Orkla Foods Slovensko s. r. o., so sídlom Meisslova 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 31 352 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 57737/B.

Obsah stránok je prevádzkovaný a priebežne obnovovaný a upravovaný spoločnosťou Orkla Foods Slovensko s. r. o. v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva. Pripojením na internetové stránky sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky.

Informácie obsiahnuté na internetových stránkach slúžia len ako základný prehľad predmetov záujmu a sú určené na osobnú potrebu návštevníka webu, ktorý nesie plnú zodpovednosť za ich použitie.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. nezodpovedá ani za úplnosť, presnosť, vecnú a časovú správnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach, ani na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok Orkla Foods Slovensko s. r. o. O aktuálne informácie môžete požiadať Orkla Foods Slovensko s. r. o. prostredníctvom e-mailu privacy@orkla.cz.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok, a ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody (majetkové či nemajetkové) vzniknuté v súvislosti s pripojením sa na tieto stránky a používaním týchto stránok, či v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na tieto stránky, nemožnosti využívania ich obsahu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.